Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Pracownicy

Dyrektor - mgr inż. Kretek Hubert

Główna Księgowa - Koczenasz Anna

Inspektor ds. administracji - Figurniak Mariola

Pracownik naukowy - Skrzymowska Elżbieta

Specjalista ds. kolekcji roślinnych - Piotr Kolarczyk