Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Kilka słów o nas

Arboretum-specjalistyczny ogród bataniczny, w którym uprawiane są różne gatunki drzew i krzewów dla celów badawczo naukowych, hodowlanych i edukacyjnych; z łac. arbor- drzewo.

Arboretum powstało na terenie Lasu Komunalnego \"Obora\".

Teren Arboretum zajmuje 162ha, znajduje się na wschodnim stoku doliny Odry, po którym spływają trzy potoki. Różnorodność ukształtowania powierzchni i siedlisk (od boru do łęgu) oraz wpływ Bramy Morawskiej na klimat spowodowały naturalne bogactwo gatunków roślin. Las \"Obora\" nigdy nie był całkowicie wylesiony, możemy więc oglądać drzewostan nawet 180 letni. Las jest dostępny dla zwiedzających poprzez sieć utrzymywanych dróg, a przed wejściem znajduje się dogodny parking.
Jeżeli ktoś chciałby poznać roślinność naturalną i obcego pochodzenia ma do dyspozycji dwie ścieżki:
dydaktyczną i dendrologiczną, obie o długości ok. 2,5 km.

Dokumenty powiązne

Platforma widokowa

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza „Zielona klasa”

Zaczarowany Ogród

Kolekcje

Sport i rekreacja na terenie Arboretum

Stawy

Uwarunkowania historyczno-środowiskowe

Ścieżka Ekologiczna- Dydaktyczna

Ścieżka Dendrologiczna