Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Cennik drewna

##zal21##
Przy pozyskiwaniu drewna kosztem nabywcy obniża się cenę o 57,00 zł (za wyjątkiem tabeli nr 2).


Dokumenty powiązne

Cennik drewna 2018 r.